Клод Моне

От
В РАЗНИ

Клод Моне е френски художник, основател и непоколебим защитник на стила импресионизъма.

Считан е за модел на импресионизма, тъй като неговото отдаване на идеалите не се променят през цялата му продължителна кариера.
Въпреки настояванията на родителите си да се занимава с нещо по-сериозно, започва да се занимава с изобразително изкуство. И се превръща в един от онези художници, които помагат да се формира цяло ново направление в живопистта – импресионизма. Картините на Клод Моне днес се съхраняват в голямата си част в музея Орсе, в Националната галерия в Лондон, както и в много други колекции. В младежките си години Клод Моне абсолютно ненавижда пейзажите. Със същата неприязън се отнася и към местния художник Южен Буден, но поради липса на други възможности, в продължение на половин година се учи от Буден. После, по настояване на наставника си, заминава за Париж, въпреки че родителите му се противопоставят на това.

Целта на Моне и на импресионизма е да пресъздаде предмета в моменталната му форма на проявление. Съществените завоевания на Ренесанса – централната перспектива и затвореното изграждане на картината, са изоставени. Импресионистите стоят в началото на новото, абстрахиращо се от предмета на картината мислене в изобразителното изкуство. Терминът „импресионизъм“ е формиран от художествената критика и първоначално е употребяван с подигравателна нотка. Импресия означава впечатление. В случая обаче става въпрос за препратка към картината“ Ипресия“, Изгревът (1873) на Клод Моне.

Клод Моне

Импресионизмът е своеобразно продължение на реализма, при което обаче в пълна степен се разчита на сетивното възприятие на действителността. Реализмът търси обективното пресъздаване на природата във всичките ѝ аспекти. Импресионизмът се ограничава в отразяване на субективното ѝ зрително възприемане. С други думи художникът вече не рисува своя обект от гледна точна на това, какво знае за него, а пресъздава само онова, което вижда в конкретния момент. Импресионистите прегръщат идеята за отразяване на мимолетното моментно състояние на нещата. Художникът се опитва да улови в картината си един кратък отрязък от текущия времеви поток. Търси цялостното усещане за изобразяваните обекти точно в момента на тяхното изобразяване.

Предлагаме някои копии на картините на Клод Моне да станат част и от вашия интериор.

Последни публикации